Tel: 775 15 17 25

AM - lehký motocykl (od 15 let)

AM jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1
 1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW.
 2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW.
 3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW.

A1 - malý motocykl (od 16 let)

A1 jsou zařazeny

 1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3.
 2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW.

A2 - motocykl (od 18 let)

A2 jsou zařazeny 
 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem

A - silný motocykl (od 24, od 21 pro tříkovová motorová vozidla, od 20 let je-li min. 2 roky držitelem skupiny A2)

 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
 2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW.

B - osobní automobil (od 18 let)

 B jsou zařazena 
 1. motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg,

B + E - osobní automobil s přívěsem (od 18 let)

B+E jsou zařazeny 
 1. jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného ve skupině "B" a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg.

C - nákladní automobil (od 21 let, od 18 pouze ve zvláštních případech)

C jsou zařazena 
 1. motorová vozidla jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

C + E (od 21 let, od 18 pouze ve zvláštních případech)

C+E jsou zařazeny 
 1. jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného ve skupině "C" a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.